26/09/2014 Company „Malmar Sheet Metal” has signed a contract with Investment and Development Agency of Latvia

Company „Malmar Sheet Metal” has signed a contract No. L-APV-14-0201 with Investment and Development Agency of Latvia on September 26, 2014 about implementation of project „Development of infrastructure of Malmar Sheet Metal”, co-financed by European Regional and Development Fund. In September 2014 Malmar Sheet Metal signed contract with V.A.C. Machines NV/SA for supply of bending machines and laser cutting machine, but in October 2014 contract signed with SIA „Instro” about supply of milling machine. In April 2015 there were signed changes with LIAA about prolongation of project till June 26, 2015. Lasercutting machine and bending machines supplied by V.A.C. Machines NV/SA were delivered and installed already in May, but in June SIA “Instro” completes supply of new milling machine.

SIA „Malmar Sheet Metal” 2014.gada 26.septembrī ir noslēdzis līgumu Nr. L-APV-14-0201 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „SIA „Malmar Sheet Metal” infrastruktūras attīstība” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 2014.gada septembrī noslēgts līgums ar V.A.C. Machines NV/SA par lokšņu locīšanas iekārtu un lāzergriešanas iekārtas piegādi, savukārt 2014.gada oktobrī noslēgts piegādes līgums ar SIA „Instro” par frēzēšanas iekārtas piegādi. 2015.gada aprīlī noslēgta vienošanās ar LIAA par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu līdz 2015.gada 26.jūnijam. V.A.C. Machines NV/SA lāzergriešanas iekārta un locīšanas iekārtas piegādātas un uzstādītas jau maijā, savukārt jūnijā frēzēšanas iekārtas piegādi beidz SIA “Instro”.

Company „Malmar Sheet Metal” 26th September 2014 has signed a contract No. L-APV-14-0201 with Investment and Development Agency of Latvia about realization of project „Development of infrastructure of Malmar Sheet Metal”, co financed by European Regional and Development Fund. In September 2014 signed contract with V.A.C. Machines NV/SA for supply of bending machines and laser cutting machine, but in October 2014 contract signed with SIA „Instro” about supply of milling machine.

SIA „Malmar Sheet Metal” 2014.gada 26.septembrī ir noslēdzis līgumu Nr. L-APV-14-0201 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „SIA „Malmar Sheet Metal” infrastruktūras attīstība” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 2014.gada septembrī noslēgts līgums ar V.A.C. Machines NV/SA par lokšņu locīšanas iekārtu un lāzergriešanas iekārtas piegādi, savukārt 2014.gada oktobrī noslēgts piegādes līgums ar SIA „Instro” par frēzēšanas iekārtas piegādi.